سامانه مدیریت پرداخت

سازمان نظام دامپزشکی کشور

مـرکـز پـشـتـیـبـانـی سامانه

021-22379850

جدیدترین ها

دوره آموزشی بهداشت و بيماري‌هاي ماهيان زينتي آب شيرين با توجه به احتمال شيوع ويروس كرونا، دوره‌ آموزشي مديريت اورژانس هاي جراحي در دام هاي كوچك و دوره‌ آموزشي بهداشت و بيماري‌هاي ماهيان زينتي آب شيرين لغو و تاريخ برگزاري آن متعاقباً اعلام خواهد شد. روابط عمومي سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا
مبلغ : 1000000 ریال ظرفیت تکمیل